Afgørende

Ansvarlighed     

Hjørnestenen i organisationskultur

Forløs dit teams og dit projekts potentiale

De fleste tøver med at adressere problemer, når kollegaer for eksempel laver uacceptable short-cuts og work-arounds, mangler detaljeorientering, og ikke gør opgaver helt færdige. Jo længere tid det tager at adressere, desto værre bliver tingene. Afgørende Ansvarlighed giver dig færdighederne til at adressere og italesætte det at løfte hinanden i teamet, og lukke det gap der er mellem forventet performance og faktisk performance. 

Ansvarlighed er forskellen mellem sunde og usunde organisationer og relationer. Når mennesker lærer at holde hinanden ansvarlige, vokser tillid, effektivitet, engagement og resultater.


Ikon_sort_bøger
+8 mio. 

bøger solgt

Ikon_sort_mennesker
+2,7 mio. 

mennesker undervist

Ikon_sort_globus
22 sprog 

i 170 lande

Ikon_sort_trofæ
6. år i træk 

som Top 20 Training Company


Crucial Accountability computer 2

Sådan udvikler I ansvarlighed i organisationen

Lær en praktisk, skridt-for-skridt metode til at løse performance problemer, styrke tillid og pålidelighed og eliminere inkonsekvens. Download træningsoversigten for mere information om de færdigheder, der læres og træningsmetoder der anvendes.

Download kursusbeskrivelse

Gør som over 900 virksomheder - kontakt os


Ikon_nyblå_mål
Lær at mestre performance samtaler

Lær at bruge motivation og evnen til at lukke hullerne mellem den forventede adfærd og den faktiske.

 

Ikon_nyblå_projekt
Lær at lede projekter uden at overtage dem

Lær at holde kollegaer ansvarlige for proces, mål og timeline uden at virke irriterende og indblandende.

 

Ikon_nyblå_adfærd
Løs adfærdsproblemer


Løs performance problemer, dårlig adfærd og bristede forventninger på en støttende måde uden brug af magt.Effektiv læring i et fleksibelt format

Uanset om træningen foregår online, live-online eller live in-person, lærer deltagerne at udvikle ansvarlighed hos dem selv og andre gennem undervisning, refleksion, øvelser og coaching.

 

 

Læringsformer 3
COLOURBOX32923382
Ansvarlighed i virkeligheden

Alle, der er afhængige af andres arbejde, for at kunne udføre sit eget, vil have udbytte af træning i Afgørende Ansvarlighed. Virksomheder fortæller om resultater med højere tillid, engagement, performance og meget mere.

Effektivitet

Case uddannelse: 50% færre klager

Samarbejde / silo-opdeling

Case ejendom: Eliminerede magtbaser og grænser mellem afdelinger.

Sikkerhed

Case energi: 55% forbedring i antallet af hændelser, og ingen arbejdsulykker der tvang medarbejderen til at blive væk fra arbejdet.

Forandring og trivsel

Case sundhed: Nedgang i sygefravær fra 15 til 12 dage pr. fuldtidsansat, og medarbejdertilfredsheden steg til 64% over regionens gennemsnit.

Case service: 8% nedgang i medarbejderomsætning.

Case energi: 40% nedgang i medarbejderomsætning.

Vil du høre mere? Kontakt os her
Nyhedsbrev
Crucial Accountability
AFGØRENDE ANSVARLIGHED (CRUCIAL ACCOUNTABILITY)

Laver du planer, sætter mål, uddelegerer opgaver og krydser fingre for, at folk er ansvarlige nok til at levere på dem?

Afgørende Ansvarlighed fortsætter med at forbedre relationer, teams og organisationer over hele verden ved at lære dem færdighederne til at holde hinanden ansvarlige.

 

Læs første kapitel